Svaki član može dobiti email nalog na našem domenu, a obzirom da se naše email adrese završavaju na @aleksic.org, vrlo poželjno je da se korisnik koji zatraži tako nešto preziva Aleksić.

To znači da svi članovi porodice Aleksić, tojest svi koji se tako prezivaju mogu da dobiju email adresu ime@aleksic.org ukoliko žele, ukoliko zatraže, ukoliko nije zauzeta i mogu besplatno da je koriste neograničeno vreme.

Paket u kome dolazi email adresa i email nalog je bogat i drugim mogućnostima, ali o tome ćete vremenom moći više da se upoznate na strani Sajt i servisi. Radi se o Google Apps paketu, koji osim email servisa omogućuje chat i glasovnu komunikaciju, zatim online obradu teksta, tabelarnih dokumenata, prezentacija, kalendar i tako dalje.

Sve što se uradi ili zamisli - uvek može i bolje da se uradi ili zamisli. Upravo je instaliran i podešen softver koji treba da prikazuje sadržinu na našem sajtu i siguran sam da će to značiti boljitak.

Ukoliko imate neki predlog, tekst ili bilo koji sadržaj za koji smatrate da treba da se pojavi na našoj porodičnoj lokaciji, javite se na adresu familija na aleksic.org.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.